česky-anglicky.cz

Jazykový blog Evy Procházkové Jsem překladatelka, korektorka a soudní tlumočnice a jazyk anglický a český jsou mým denním chlebem.

V tomto jazykovém okénku bych se s vámi ráda podělila o to, s čím se v práci setkávám, co mě zaráží, co se mi nezdá a co se mi naopak líbí a je třeba pochválit. Nechci působit jako arbitr správnosti, ostatně co je správné, najdete v nepřeberném množství jazykových příruček.

Cílem blogu není hodnotit a být nekolegiální. Spíš než dobře – špatně mám radši dvojice užitečné – neužitečné, funguje – nefunguje, dává – nedává smysl a tak přistupuji i k textům, které zde prezentuji. Vítejte.

profesionální překlady, korektury a tlumočení včetně soudního ověření

Pro jako Procházková

17. 11. 2014  /  Eva Procházková

Chtěla jsem tu představit jeden takový ošklivý, nepěknou věc. Předložku pro. Pro je předložka nešťastná, čehož si všiml už v roce 1947 Jiří Haller. Brusy v 19. století na ni měly zvlášť spadeno, protože v jejím častém užití v českých textech viděly jen mechanické kalky z němčiny a angličtiny (ale ve stejném významu, tedy jako předložka s významem důvodovým, se používá i v latině, řečtině, francouzštině a italštině). Pro je samozřejmě i o dvě století později stále velmi expanzivní a agresivní předložka. A troufnu si vzhledem k prostudované odborné literatuře, ve které se ani čeští lingvisté neshodnou na správném užití (archiv časopisu Naše řeč, Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Slovník spisovného jazyka českého, Příruční slovník jazyka českého), tvrdit, že nám trocha chybí cit, kdy je tuto předložku vhodné použít, kdy ji můžeme nahradit jinou předložkou beze změny významu a kdy je použití nepřirozené. Pokud jsme tu už více než dvě stě let vystaveni vlivu němčiny a v současné době pak převádění anglického for pomocí českého pro, není se ani co divit.

Detailní rozbor nadužívání předložky pro by vydal na solidní diplomku. Z webu ČNK, kam jsem do vyhledávače zadala heslo pro, jsem vytáhla z prvních cca 20 výskytů tato spojení:

  1. Pro seznámení s textilními materiály bych rozhodně doporučila jiné knihy.
  2. Právě této jeho sympatie dokázali využít čeští stavové pro schválení svého vlastního náboženského programu.
  3. Automatická vázací zařízení (převážně pro plastové pásky) se obvykle konstruují pro konkrétní aplikace.
  4. Pro zabránění tvorby nekrózního pletiva přímo na rameni kordonu tvarujeme tažně a dvouoké zásobní čípky vedle nich stojící na krátkých výrůstcích stařiny.
  5. Existuje čas pro spontánnost.

Slovník spisovné češtiny a Slovník spisovného jazyka českého shrnují význam výrazně mnohoznačné předložky pro na cíl, účel, důvod, zřetel, prospěch, příčina. A další a další (v Příručním slovníku je významů uvedeno rovných třináct). Když rychle píšete, nemáte čas zkoumat, jestli v dané větě vyjadřujete účel, příčinu nebo zřetel. Nechci brousit ani čistit, ale držím se toho, že kdykoli jde nahradit spojení s předložkou pro jinými vazbami, udělám to. Všem třem čtenářům radím to samé. Vyhnete se vyloženě chybným konstrukcím a pomůžete předložkám na a k v boji s pro. A to chce určitě každý.

Jak to teda může být lépe a přirozeněji:

  1. Pro seznámení se nehodí. K seznámení s textilními materiály nebo Chcete-li se seznámit s textilními materiály…
  2. To samé: ke schválení.
  3. Zařízení pro plastové není chyba, ale zařízení na plastové pásky rozhodně špatně není. Dle chytrých hlav to ukazuje na to, jak se předložka pro dere i do spojení vyjadřujících jistý druh prostředku. Pomohlo to?
  4. Tady je to vysloveně špatně. Pomůže vedlejší věta (a to že často, když něco zní „divně“): Abychom zabránili tvorbě…
  5. Spojení čas na zatím v ČNK válcuje čas pro v poměru 8:1.


© 2013–2022
Eva Procházková / www.proeba.cz
všechna práva vyhrazena

Vytvořil Petr Bobák