česky-anglicky.cz

Jazykový blog Evy Procházkové Jsem překladatelka, korektorka a soudní tlumočnice a jazyk anglický a český jsou mým denním chlebem.

V tomto jazykovém okénku bych se s vámi ráda podělila o to, s čím se v práci setkávám, co mě zaráží, co se mi nezdá a co se mi naopak líbí a je třeba pochválit. Nechci působit jako arbitr správnosti, ostatně co je správné, najdete v nepřeberném množství jazykových příruček.

Cílem blogu není hodnotit a být nekolegiální. Spíš než dobře – špatně mám radši dvojice užitečné – neužitečné, funguje – nefunguje, dává – nedává smysl a tak přistupuji i k textům, které zde prezentuji. Vítejte.

profesionální překlady, korektury a tlumočení včetně soudního ověření

Překlad překladu

25. 9. 2016  /  Eva Procházková

Nedávno jsem překládala návod k obsluze jednoho stroje z Číny. Ne, neumím čínsky, šlo o anglickou předlohu, kterou pořídili tamní čínští technici z čínštiny. Představte si to jako tichou poštu, kdy s každým dalším hráčem ztrácíte něco z původního vyznění.

V oblasti tlumočení se takovýmto rošádám říká pilotáž. Jde o to, že při jednání netlumočíte řečníka přímo, ale přes jiného tlumočníka. Například neumíte maďarsky, ale umíte italsky. Českým posluchačům na jednání proto budete maďarského řečníka tlumočit přes italského tlumočníka, který vám bude dělat po madarštině pilota. Takové tlumočení tlumočeného.

Jednou jsem měla možnost bavit se s paní, která tlumočí pro Evropskou komisi, a nevypadalo, že by byla z pilotáží zrovna nadšená. Na půdě Komise to má své místo a tamním vycepovaným tlumočníkům bych věřila, že odvedou stopro práci. Horší je, když firma na koleně vlastními „lidskými zdroji“ provede překlad, a začne to vydávat jako své oficiální schválené dokumenty, které mohou jít do světa, klienti se na ně mohou odkazovat a dle nich zacházet třeba se stroji.

Co bylo na čínském překladu špatně?

Czinglish

Jako mají Češi Czenglish, mají Číňané Czinglish. Aniž bych věděla podrobně o zákrutách čínského jazyka, z následujících vět je zřejmé, že se nejedná o angličtinu rodilého mluvčího. A že vznikly překlopením čínštiny se všemi jejími zvláštnostmi do angličtiny:

When new foil changing, open the view window.

(správně: When changing the foil, open the view window.)

First, it should ensure foil not to be broken.

(správně: First, ensure that the foil is not broken.)

They will have no effect, easy to lead to adhering.

(správně: They will have no effect, which easily leads to adhering.)

Too thickness of ink impedes foil to stick with paper and also cause bad printing.

(správně: If the ink is too thick, it may impede sticking of the foil to the paper and cause low-quality printing.)

Make sure paper in correct position.

(Vynechávání slovesa ve větách bylo v textu časté.)

Na vině je zřejmě jiný slovosled, fungování slovních druhů ve větě nebo gramatické vyjadřování dějů v čínštině oproti angličtině. Typické rovněž bylo, že některé pasáže nedávaly v daném kontextu smysl. Běžně házel strejda google při vyhledávání odkazy pouze na alibabu, takže další poznávací bod špatného překladu, kdy si sice něco v překladu zavedeme, tak nějak tomu všichni rozumíme a pracujeme s tím v textech dál, ale pro cizince je to neproniknutelné.

Stylistika

Návod k obsluze je žánrově jasně ohraničený text se svými pravidly. Pokud z nich uhnete, hned je o srandu postaráno:

The plate is pretty heavy.

Light pulp is not allowed to exist in the printing ink.

After a period of time, the screws might be a bit loose for the reason of vibration or something.

(Zdroj obrázku)

 

Překlepy

Překvapila mě velmi nízká kvalita překladu. Na to, že se jedná o velkou firmu, která běžně vystavuje po evropských a amerických veletrzích a prodává stroje po celém světě, bych čekala tipťop návod bez překlepů, typograficky jednotný, bez obrázků ve formě printscreenů. Jak je vidět, stylem hatlapatla se dá pracovat leckde.

Lips of driving the machine manually.

Equipped with many sensors and safty devices, which ensure safe running of machine and safty to operator.

(...) by either big or samll step.

No a ke všemu ještě některé pasáže neseděly ani technicky: fólie odvíjeli, místo aby je navíjeli; bavili se o transduktoru, kdy z textu bylo zjevné, že jde o frekvenční měnič apod.

Shrnutí

Pokud se někdy dostanete k překladu překladu, podívejte se nejdřív, zda už není dokument za hranicí srozumitelnosti. A pokud ano, odmítněte. Jak říká kamarádka, nejsem tu od toho, abych s pomocí googlu dodávala textům smysl aneb kde nic není, ani čert nebere. Bohužel, ani velká nadnárodní firma není jistotou, že předloha je vhodná k překladu. Vyhraďte si více času, protože budete hodně dohledávat a konzultovat s odborníky. Od toho se odvíjí i cena a 400 za normostranu tady opravdu nestačí. V závěru vás může hřát u srdce, že jste při překladu mizerného překladu udělali z trabanta mercedes.© 2013–2024
Eva Procházková / www.proeba.cz
všechna práva vyhrazena

Vytvořil Petr Bobák