česky-anglicky.cz

Jazykový blog Evy Procházkové Jsem překladatelka, korektorka a soudní tlumočnice a jazyk anglický a český jsou mým denním chlebem.

V tomto jazykovém okénku bych se s vámi ráda podělila o to, s čím se v práci setkávám, co mě zaráží, co se mi nezdá a co se mi naopak líbí a je třeba pochválit. Nechci působit jako arbitr správnosti, ostatně co je správné, najdete v nepřeberném množství jazykových příruček.

Cílem blogu není hodnotit a být nekolegiální. Spíš než dobře – špatně mám radši dvojice užitečné – neužitečné, funguje – nefunguje, dává – nedává smysl a tak přistupuji i k textům, které zde prezentuji. Vítejte.

profesionální překlady, korektury a tlumočení včetně soudního ověření

Mucha v Brně

20. 2. 2014  /  Eva Procházková

Tak, jazyky se neliší jen slovní zásobou. Třeba anglická slova mají vysokou tendenci ke konverzi, neboli mohou se vyskytovat ve funkci několika slovních druhů – a break, to break; calm, to calm; down, to down aj. Toto je pro angličtinu typické. Nemá mnoho morfematických struktur (na rozdíl třeba od našich -ý, -t, roz- aj.), jak by slovnědruhovou příslušnost signalizovala, a slova migrují z podstatných jmen do přídavných, ze sloves do podstatných jmen či z přídavných jmen do sloves zcela běžně.

Čeština konverzi jako způsob tvoření slov zná taky, ale vzhledem k tomu, že se jedná o jazyk flektivní (časování a skloňování se všemi koncovkami, předponami atd.), přechody slovního druhu do jiného beze změny tvaroslovné formy (break – to break je „pořád stejné“, kdežto česká konverze modrý – modrat je právě díky sufixům jiná), nejsou tak hojné jako právě v angličtině (i když i v češtině existují: raněný (člověk) – raněný (ten raněný)).

Po troše okleštěné teorie praxe. Často se setkávám se špatně utvořenými složenými názvy, kdy český autor pod vlivem angličtiny utvoří spojení tohoto typu:

Bohužel, v češtině to nejde. Mucha je podstatné jméno a nemůže odcestovat do přídavných jmen (jako v angličtině – Mucha motifs). Mrkla jsem na web mujmucha.cz, protože mě zajímalo, jak by celá věta vypadala, kdyby nebyla na billboardu v kapitálkách (s Mucha motivy? s mucha motivy?). Překvapilo mě, že na stránkách už propagují předměty pod vhodnými tvary typu muchovské motivy, s motivy z děl Alfonse Muchy, Muchovy plakáty a motivy z Muchovských děl (sic!).

Dobrý zmatek jsem našla zde:

Je zde spojení utvořené podle anglických pravidel (Myšák Gallery), podle českých pravidel (Galerie Myšák) i hybrid Gallery Myšák. Stejně jako neříkáme Olomouc město, ale město Olomouc (ale anglicky „New York City“, a ne „City New York“), tak nejde říct Myšák galerie ani Netme Centrum ani Sazka Aréna. Takhle rekurzivně funguje jen angličtina.

Ještě že Vaňkovka má jasno:

P. S. Zvažuju ten plakát, co lze „svým způsobem považovat za originál“.© 2013–2024
Eva Procházková / www.proeba.cz
všechna práva vyhrazena

Vytvořil Petr Bobák