česky-anglicky.cz

Jazykový blog Evy Procházkové Jsem překladatelka, korektorka a soudní tlumočnice a jazyk anglický a český jsou mým denním chlebem.

V tomto jazykovém okénku bych se s vámi ráda podělila o to, s čím se v práci setkávám, co mě zaráží, co se mi nezdá a co se mi naopak líbí a je třeba pochválit. Nechci působit jako arbitr správnosti, ostatně co je správné, najdete v nepřeberném množství jazykových příruček.

Cílem blogu není hodnotit a být nekolegiální. Spíš než dobře – špatně mám radši dvojice užitečné – neužitečné, funguje – nefunguje, dává – nedává smysl a tak přistupuji i k textům, které zde prezentuji. Vítejte.

profesionální překlady, korektury a tlumočení včetně soudního ověření

Pomocníci

29. 9. 2014  /  Eva Procházková

Minule jsem na ČRo slyšela pořad (a nemůžu ho v archivu dohledat, ale vopradicky byl v éteru, přísahám), ve kterém překladatelka tvrdila, že je staromilec, že radši pracuje s papírovými slovníky, nepoužívá nástroje CAT a internet minimálně. Neprozradila, jakému typu textů se věnuje, překládá z portugalštiny a španělštiny.

Za sebe teda říkám, že si překlad bez CATu už neumím představit, že bez internetu se při práci neobejdu a slovníky využívám i ty elektronické. Internet je první zdroj, na který se ve většině případů obracím, když nevím. Klasické, profesionálně zpracované terminologické slovníky (třeba tadytady) jsou samozřejmě nad zlato, ale ne ve všech oborech má čeština slovníky, které jsou spolehlivé a nezastaraly. Napadlo mě sdílet pár pomocníků, kteří se mi za léta překládání osvědčili (především elektronické, ale i nějakou tu papírovou verzi).

Dobrou univerzální zásobu má slovnik.cz, pokud tedy skousnete mizogynská moudra slavných pánů v zápatí:

http://slovnik.cz/

Na linguee a glosbe mám ráda, že udává i kontext a excerpuje z eurlexu. Eurlex je parádní věc, ale než dohledáte požadované slovo či sousloví, proklikáte se k bilingvní verzi, můžete dojet do Blanska a zpět. Obojí jsou v podstatě překladové paměti, které si vysosávají texty z jiných bilingvních internetových zdrojů.

http://www.linguee.cz/
http://cs.glosbe.com/cs/en/

Občas překládám i do angličtiny (pššt), a aby každé pěkné nebylo nice a každé používat use, mám v záložkách tezaurus, kde si pomocí synonym a antonym obohacuju texty:

http://www.thesaurus.com/

U právnických textů jsou samozřejmě provařené slovníky Marty Chromé a její učebnice s rovněž solidní zásobou a hlavně kontextem kdy co používat, které seženete na kosmas.cz. Black’s Law Dictionary je výborný výkladový slovník anglosaského práva a často bývá na amazon.com se slevou, vyplatí se sledovat.

K evropské tematice se mi osvědčil portál ISAP:

https://isap.vlada.cz/

České zákony najdete zde:

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Eurovoc je tezaurus s terminologií z oblastí, kterými se zabývá EU. Není tam vše, ale umí být užitečný:

http://eurovoc.europa.eu/drupal/?q=cs

Finanční správa poskytuje v angličtině některé tiskopisy:

http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu

Ke CATu příště.© 2013–2022
Eva Procházková / www.proeba.cz
všechna práva vyhrazena

Vytvořil Petr Bobák