česky-anglicky.cz

Jazykový blog Evy Procházkové Jsem překladatelka, korektorka a soudní tlumočnice a jazyk anglický a český jsou mým denním chlebem.

V tomto jazykovém okénku bych se s vámi ráda podělila o to, s čím se v práci setkávám, co mě zaráží, co se mi nezdá a co se mi naopak líbí a je třeba pochválit. Nechci působit jako arbitr správnosti, ostatně co je správné, najdete v nepřeberném množství jazykových příruček.

Cílem blogu není hodnotit a být nekolegiální. Spíš než dobře – špatně mám radši dvojice užitečné – neužitečné, funguje – nefunguje, dává – nedává smysl a tak přistupuji i k textům, které zde prezentuji. Vítejte.

profesionální překlady, korektury a tlumočení včetně soudního ověření

CAT reloaded

30. 11. 2015  /  Eva Procházková

CAT - Computer Aided Translation

Před nějakým časem jsem tu horovala za CAT, jak jsou šikovné, jak mohou u některých typů textů šetřit čas a jak pomáhají s konzistencí. Wordfast jsem si koupila před třemi lety a v poslední době na mě sedá pocit, že CATy jsou vlastně petrifikace minulých překladových řešení. Od nadšení se polehoučku přesouvám k obezřetnosti. Na úrovni terminologie vidím, že dnes už překládám na příklad „opatrovník“ ne tak, jak mi hází Wordfast – guardian – ale jako curator, protože chci odlišit poručníka a opatrovníka. Dalších posunů si všímám na úrovni vět, tedy základních segmentů většiny CATů. Při projíždění starých překladů v softwaru mi přijde, že teď překládám lépe než před těmi třemi lety, a chci, abych si to samé řekla i za další tři roky, to je prostě profesní růst. Jenže paměť, ta překladová, je nemilosrdná a nabízí řešení stará a z mého dnešního pohledu horší. Takže kýžená efektivita se ztrácí, teda pokud to nechci sekat jak Baťa cvičky a nedám „načíst z paměti“. Co se týče terminologie, tak tam lze slovník snadno zeditovat, ale co se týče celých segmentů, tak skepse na mně pořád sedí. Cílem je pro mě pořád profesní rozvoj, posouvat se a nezůstávat u minulého. Zakončím to teda starým klišé „CAT – dobrý sluha, zlý pán“.© 2013–2024
Eva Procházková / www.proeba.cz
všechna práva vyhrazena

Vytvořil Petr Bobák