česky-anglicky.cz

Jazykový blog Evy Procházkové Jsem překladatelka, korektorka a soudní tlumočnice a jazyk anglický a český jsou mým denním chlebem.

V tomto jazykovém okénku bych se s vámi ráda podělila o to, s čím se v práci setkávám, co mě zaráží, co se mi nezdá a co se mi naopak líbí a je třeba pochválit. Nechci působit jako arbitr správnosti, ostatně co je správné, najdete v nepřeberném množství jazykových příruček.

Cílem blogu není hodnotit a být nekolegiální. Spíš než dobře – špatně mám radši dvojice užitečné – neužitečné, funguje – nefunguje, dává – nedává smysl a tak přistupuji i k textům, které zde prezentuji. Vítejte.

profesionální překlady, korektury a tlumočení včetně soudního ověření

Přeložte to všechno

21. 3. 2016  /  Eva Procházková

O co jde: doslovné překlápění se může odehrávat na rovině slova, slovních spojení či celé syntaxe. 

Problém je zasekávat se na slovech. A to jak v češtině, tak angličtině. Ne všechno, co je ve zdroji, musí být přeloženo a ne všechno, co přeložíte, je funkčně adekvátní. V češtině se třeba často vyskytuje výraz takzvaný („sedmnácté století je dobou takzvaného temna“); ale pokud se na něm zaseknete a budete ho chtít přeložit jako the so-called, které vskutku v angličtině existuje a takto ho i najdete ve slovníku, narazíte. The so-called má v angličtině pejorativní nádech (the so-called pravdoláskaři) nebo se jím označují novotvary (the so-called mansplaining) a slova popisující nově objevené skutečnosti (the so-called gravitational waves). Doba temna se dá přeložit spíš jako the seventeenth century in Czech lands has been commonly designated as the Dark Age. Jde vlastně o problém staré dobré Czenglish.

Jako další mě napadá slovo spolužáci. V angličtině sice existuje slovo classmate, ale pokud jste se někdy s rodilým mluvčím bavili o škole a spolužácích, tak jste brzo zjistili (a hlavně slyšeli), že své spolužáky neoznačuje tímto slovem, ale jako guy/girl I went to school with. Na právnické angličtině nám vždycky kladli na srdce, ať vezmeme v potaz frekvenci užívání daného výrazu. Existuje třeba spojení natural person jako označení fyzické osoby, ale v textech nad ním drtivě vítězí prosté an individual

Problém je dále zasekávat se na slovních spojeních a větách a chtít je převádět en bloc. Třeba věta Lze konstatovat, že došlo ke snížení cen ropy přeložená jako It can be stated that there has been a decrease in oil prices je Czenglish. Otázka zní, jestli je třeba vůbec překládat „lze konstatovat“. Někdo se chytá za hlavu, že jasně, překládat, co tě na té škole učili. Mně to přijde jako vata a v závislosti na povaze textu bych to klidně vypustila. I když to ale necháte, tak stopro ne jako „it can be stated“, to je Czenglish. Na googlu tohle spojení najdete, jenže tam najdete i trotlweby o tom, že země je placatá. Na googlu je všechno a pokud tam už kontrolujete plauzibilitu nějakého spojení, vždy se dívejte, kdo píše a odkud je.

Dále jsem v tabulce v jednom z textů viděla seznam uvedený česky jako Za výhody lze označit přeložené jako As advantages, it can be designated. Ne, takhle ne. Je to Czenglish, překladové slovo od slova. Daleko elegantnější je prosté Advantages. A seznam pod tím jasně určí, o co jde.

Poučení z Evina teorému: nemusíte přeložit všechno. Když už se tak rozhodnete, popřemýšlejte o všech možných konotacích daného slova a jeho četnosti v cílovém jazyce. Něco lze naopak zjednodušit, vynechat, vždy za podmínky zachování smyslu originálu.

(Ale kde smysl není, tam ani čert nebere aneb tyhle lyrics bych fakt překládat nechtěla. Děkuji webu hudební masakry za zpříjemnění dnešního dne.)© 2013–2024
Eva Procházková / www.proeba.cz
všechna práva vyhrazena

Vytvořil Petr Bobák