česky-anglicky.cz

Jazykový blog Evy Procházkové Jsem překladatelka, korektorka a soudní tlumočnice a jazyk anglický a český jsou mým denním chlebem.

V tomto jazykovém okénku bych se s vámi ráda podělila o to, s čím se v práci setkávám, co mě zaráží, co se mi nezdá a co se mi naopak líbí a je třeba pochválit. Nechci působit jako arbitr správnosti, ostatně co je správné, najdete v nepřeberném množství jazykových příruček.

Cílem blogu není hodnotit a být nekolegiální. Spíš než dobře – špatně mám radši dvojice užitečné – neužitečné, funguje – nefunguje, dává – nedává smysl a tak přistupuji i k textům, které zde prezentuji. Vítejte.

profesionální překlady, korektury a tlumočení včetně soudního ověření

AJ vs ČJ: komparace komparativu

6. 4. 2016  /  Eva Procházková

Trvá to už delší dobu.

Naše sousedka je taková starší dáma.

Muž, vyšší postavy, světlejších vlasů, mladšího věku.

Teplá voda má nižší viskozitu, a proto se při stejných otáčkách při odstředění dosáhne nižší zbytkové vlhkosti prádla.

Pokud nyní dostaneme aktuálnější údaje, tak je začneme využívat.

Tmavší modrou barvou jsou vyneseny body pro experiment.

Hradec je větší město.

Už tušíte?

Čeština má jednu zvláštnost, a to tu, že komparativu, tedy druhého stupně přídavných jmen (větší, hezčí, špinavější), užívá k vyjádření poměrně značné míry vlastnosti. Když tedy v češtině řekneme, že něco trvá delší dobu, k žádnému jinak dlouhému časovému úseku danou dobu neporovnáváme a pouze konstatujeme, že to trvá dlouho. Stejně tak naše sousedka je starší dáma neznamená, že sousedka je starší než třeba prodavačka v ovoze, ale že je to dáma v letech. Jenže přesně takhle funguje angličtina: ta při stupňování potřebuje porovnávat. Pokud řeknete, že muž byl taller, had fairer hair, and was younger, je to anglicky nesmysl, protože rodilý mluvčí automaticky očekává „v porovnání k čemu je vyšší, mladší atd.?“. Poučení: pokud neporovnáváte dvě skutečnosti, v angličtině komparativ k vyjádření vyšší míry nepoužívejte.

Ale jak to teda přeložit?

1. Často je komparativ zbytečný. Věta Pokud nyní dostaneme aktuálnější údaje znamená pouze a jedině Jamile budeme mít aktuální údaje. To je podstata aktuálnosti, nemůžete mít něco aktuálnějšího, než je aktuální.

Stejně tak věta Tmavší modrou barvou jsou vyneseny body pro experiment: ta barva je tmavě modrá, na grafu přece nemůže být více tmavě modrá a méně tmavě modrá. Proto není třeba stupňovat.

2. Pokud chcete v angličtině naznačit onu vyšší míru vlastnosti, existuje slovotvorné řešení pomocí přípony -ish, které se připojí k přídavému jménu (funguje jen u těch, které lze stupňovat pomocí -er). Nebo můžete využít lexikálních řešení a převádět pomocí příslovcí rather, fairly, neformálního a bit. Anebo prostě přeložit smysl a nedržet se doslova originálu.

It's been a while.

Our neighbour is an old lady.

The man was tallish, had rather light hair, and seemed to be of young age.

Hradec is a rather big city.

3. Ve větě:  

Teplá voda má nižší viskozitu, a proto se při stejných otáčkách při odstředění dosáhne nižší zbytkové vlhkosti prádla

už ale jde o porovnávání, a ne jen prosté vyjádření poměrně značné míry vlastnosti. Jenže autor neudal, v porovnání k čemu má voda nižší viskozitu, a je lepší, když to v textu určíte. V takovýchto případech vždycky buď popřemýšlím, co tam logicky patří, nebo zasílám dotazy na autora. Tady šlo o to, že teplá voda má nižší viskozitu než studená, proto tedy:

Warm water has lower viscosity than cold water and similar rotations in spinning (water extraction) thus result in lower residual moisture content.© 2013–2024
Eva Procházková / www.proeba.cz
všechna práva vyhrazena

Vytvořil Petr Bobák