česky-anglicky.cz

Jazykový blog Evy Procházkové Jsem překladatelka, korektorka a soudní tlumočnice a jazyk anglický a český jsou mým denním chlebem.

V tomto jazykovém okénku bych se s vámi ráda podělila o to, s čím se v práci setkávám, co mě zaráží, co se mi nezdá a co se mi naopak líbí a je třeba pochválit. Nechci působit jako arbitr správnosti, ostatně co je správné, najdete v nepřeberném množství jazykových příruček.

Cílem blogu není hodnotit a být nekolegiální. Spíš než dobře – špatně mám radši dvojice užitečné – neužitečné, funguje – nefunguje, dává – nedává smysl a tak přistupuji i k textům, které zde prezentuji. Vítejte.

profesionální překlady, korektury a tlumočení včetně soudního ověření

Taleb v praxi

20. 10. 2013  /  Eva Procházková

Tento týden jsem byla tlumočit pohovor na imigračním a při odchodu si vzpomněla na výbornou knihu Nassima Nicholase Taleba Černá labuť (jo a všem doporučuju). Jedna z hlavních myšlenek knihy spočívá v tom, že jako lidský druh máme rádi příběhy, upřednostňujeme věci konkrétní a chceme mít svět rozdělený na příčiny a důsledky. Věta „Zemřel král a zemřela královna“ se nám proto pamatuje hůř než věta „Zemřel král, načež žalem zemřela i královna“.

Při konsekutivním tlumočení se promluva zaznamenává do tlumočnického zápisníku pomocí hesel, zkratek, čísel a díky příběhu, který mluvčí vyprávěl, pak v mém přetlumočení hesla, zkratky a čísla dostávají strukturu a souvislosti. Pokud ovšem za projevem mluvčího nějaký příběh a souvislost je. Tentokrát jsem se na úřadě zapotila, protože vyslýchaný byl schopen na prosté otázky „Kdy jste se narodil?“ odpovídat stylem „Mám tři sestry. Ale v patnácti jsem z té školy odešel. Hlavně buďme slušní.“ Pokud vyslýchaný navíc chytne slinu, rozpovídá se na deset minut a nejsou ho ani úředníci schopni zastavit, stává se pak z tlumočnického zápisu v podstatě těsnopis. Logika, posloupnost, příběh – vše je pryč. A pak je na řadě upozornit všechny zúčastněné, že ne vše, co vyslýchaný odpovídá, je relevantní, jinak se z toho za ty tři hodiny zblázníte.© 2013–2022
Eva Procházková / www.proeba.cz
všechna práva vyhrazena

Vytvořil Petr Bobák