česky-anglicky.cz

Jazykový blog Evy Procházkové Jsem překladatelka, korektorka a soudní tlumočnice a jazyk anglický a český jsou mým denním chlebem.

V tomto jazykovém okénku bych se s vámi ráda podělila o to, s čím se v práci setkávám, co mě zaráží, co se mi nezdá a co se mi naopak líbí a je třeba pochválit. Nechci působit jako arbitr správnosti, ostatně co je správné, najdete v nepřeberném množství jazykových příruček.

Cílem blogu není hodnotit a být nekolegiální. Spíš než dobře – špatně mám radši dvojice užitečné – neužitečné, funguje – nefunguje, dává – nedává smysl a tak přistupuji i k textům, které zde prezentuji. Vítejte.

profesionální překlady, korektury a tlumočení včetně soudního ověření

Pozor na překlad slova alimenty

19. 5. 2016  /  Eva Procházková

Jak přeložíte české alimenty? Je to anglické alimony? Pozor, můžete tím někoho pěkně naštvat.

Čtu teď vtipný román Philipa Rotha Portnoyův komplex (samozřejmě doporučuju). Český překlad pořídili Luba a Rudolf Pellarovi, jejich převody mi přijdou bezchybné, sama Pellarovy považuju za jedny z nejlepších českých překladatelů a nemíním do jejich práce nijak rýpat.

Jediná poznámka pro soudní tlumočníky: v knize hlavní hrdina mudruje o manželství, konvencích, měšťáctví, jaký to má vůbec smysl být v dlouhodobém svazku, a (vyznačení dle originálu):

Jak se můžu oženit s někým, koho „miluju“, když moc dobře vím, že za pět, šest, sedm roků budu lítat po ulicích a shánět nějakou novou kopretinku [...] A pak ten rozvod, není-liž pravda? Příspěvek na děti. Alimenty ženě. Dohoda o návštěvách.

V originále:

How can I marry someone I love knowing full well that five, six, seven years hence I am going to be out on the streets hunting down the fresh new pussy [...] And then the divorce, right? The child support. The alimony. The visitation rights.

Child support jsou klasické alimenty, což je hovorový termín, který v OZ nenajdete, a sedí na výživné na dítě

Alimony je ale něco jiného. Dle Blacka:

A court-ordered allowance that one spouse pays to the other spouse for maintenance and support while they are separated, while they are involved in a matrimonial lawsuit, or after they are divorced.

Alimony je vždy záležitostí spouse–spouse, mezi manželi (nikdy nevím, jestli s tvrdým nebo měkkým -i). České právo zná obdobně výživné mezi manželi, resp. výživné rozvedeného manžela

Proč je potřeba to rozlišovat? Mezi soudními tlumočníky koluje historka, jak jedna tlumočnice u rozvodu s Kanaďanem přetlumočila alimenty jako alimony, a ten mohl vyletět z kůže, že manželku v žádném případě po rozvodu živit nehodlá. Pozor na to. Alimenty jsou child support, výživné na partnera během, po rozvodu je alimony. V beletrii nemá cenu rozlišovat, ale u soudu rozhodně ano.

P. S. Visitation rights není dohoda o návštěvách, ale právo styku s dítětem, tedy dohoda o tom, v jakém režimu se budu s děcky vídat.© 2013–2022
Eva Procházková / www.proeba.cz
všechna práva vyhrazena

Vytvořil Petr Bobák