česky-anglicky.cz

Jazykový blog Evy Procházkové Jsem překladatelka, korektorka a soudní tlumočnice a jazyk anglický a český jsou mým denním chlebem.

V tomto jazykovém okénku bych se s vámi ráda podělila o to, s čím se v práci setkávám, co mě zaráží, co se mi nezdá a co se mi naopak líbí a je třeba pochválit. Nechci působit jako arbitr správnosti, ostatně co je správné, najdete v nepřeberném množství jazykových příruček.

Cílem blogu není hodnotit a být nekolegiální. Spíš než dobře – špatně mám radši dvojice užitečné – neužitečné, funguje – nefunguje, dává – nedává smysl a tak přistupuji i k textům, které zde prezentuji. Vítejte.

profesionální překlady, korektury a tlumočení včetně soudního ověření

Právní minimum pro soudní tlumočníky: Praha nebo Brno?

12. 6. 2016  /  Eva Procházková

Praha vs Brno? Something tells me...

Chcete se stát soudním tlumočníkem? Jednou z několika nutných podmínek je i absolvování dvousemestrálního kurzu právního minima. Kurz momentálně nabízí pouze právnická fakulta v Brně a Praze. Absolvovala jsem obojí a zkusím zde sesumírovat minirecenzi, která vám třeba pomůže se rozhodnout, kam spíš se za kurzem vydat.

Promovala jsem v létě roku 2007 a rovnou v září začala každý týden dojíždět do Prahy na dvousemestrální kurz právního minima a právnické angličtiny (to taky vysvětluje, proč na rozdíl od kamarádek nemám žádné zlaté promoční naušnice – všechny love od příbuzných za VŠ šly rovnou na kurz). Kurz jsem úspěšně dokončila a ještě další čtyři roky překládala, než jsem si troufla zažádat na Krajském soudu v Brně o jmenování. Během těch osmi let od kurzu v Praze máme fungl nový občanský zákoník, trestní zákoník a plno změn proběhlo i v jiných odvětvích. Řekla jsem si, že na tohle už víkendové semináře s KST ČR nestačí a loňský podzim jsem se zapsala na brněnskou právnickou fakultu na právní minimum pro soudní tlumočníky. Takové opáčko. Stálo to za to? Jaké rozdíly vidím mezi kurzem v Praze a v Brně?

Sylabus, časový rozvrh a jiné informace ke kurzu v Praze najdete tady. Informace na webu brněnské fakulty nejsou, pouze v archivu je nefunkční odkaz. Časová dotace (mluvím o právním minimu, ne jazykové části) je v podstatě stejná, v Praze je výuka rozložená do 63 hodin, v Brně do 64. Rozdíl je v tom, že v Praze máte kurz každý pátek od 12 do 15, v Brně cca co dva týdny v pátek od 15 do 19. Pokud musíte dojíždět, tak to máme zatím jeden bod pro Brno.

Vyučující mi přišli dobří tam i tam. Z Brna mám teď v čerstvé paměti, že bylo vidět, jak už mají lektoři hodně odpřednášeno, žádné kuňky, ochotně odpovídali na dotazy. S tímhle spokojenost. Pár výhrad mám ale k samotnému obsahu. Já vím, je to právní minimum, bude tam právo. Ale opravdu je nutné přednášet budoucím soudním tlumočníkům o tom, jaké jsou definiční znaky práva? Jaké konkrétně jsou vazební lhůty? Jaké jsou principy civilního/trestního procesu? Jasan, určitě to říct, ale nemotat se kolem toho dlouho.

Zrovna u té teorie je pro mě jako soudní tlumočnici zajímavější jazyková stránka věci: definice pojmů (právo, nárok, oprávnění – kde je rozdíl?), co jsou synonyma (dle platného zákona – je to to samé, jako když řeknu podle platné legislativy, platného práva, platné právní normy?). Marta Chromá opakovaně upozorňuje na to, že abychom něco správně přeložili, musíme nejdřív porozumět smyslu: provést sémantickou a právní interpretaci aneb když nepochopím, o co jde, budu překládat slova. Hezky to v hodinách na brněnském juridiku bylo vidět, když se nás přednášející pokoušeli zkoušet, třeba: „Jak byste přeložili poplatek za psa?“ Jenže dokud nebudeme vědět, že v případě tohoto konkrétního spojení nejde o žádný poplatek, za který dostáváme protihodnotu, ale o obyčejnou daň (tedy znát rozdíl poplatek a daň), správnou odpověď nedáme.

Problém vidím v tom, že obsah přednášeného zřejmě nikdo nekonzultuje s lingvisty ani soudními tlumočníky a kurz pak spíš než právní minimum pro soudní tlumočníky připomíná intenzivní kurz pro studenty práv.

S čímž souvisí další výtka: tematické zaměření. Obsah přednášek v Praze je vidět v odkazu. Oproti tomu Brno vynechalo ústavní právo (kvituju, k tomu se dostane málo soudních tlumočníků), dědické právo (to se zrovna hodí, už jsem projednávání závěti párkrát tlumočila), smluvní závazky (převelká škoda, to je velká část denního chleba tlumočníků). Největší minus vidím u trestního práva, kterému jsme v Brně věnovali pouze čtyři hodiny (v Praze šestnáct) a prošli jsme jen třetinu prezentace. Když se podívám na svoje přehledy úkonů, což je dokument, který musí soudní tlumočníci povinně každý rok odevzdávat na krajský soud jako evidenci provedených překladů a tlumočení, tak trestní věci za minulý rok u mě tvořily 35 procent všech zakázek. K tomu se už vyplatí mít základ nejen k trestnímu řízení, ale i k trestnímu právu.

Pro mě osobně opáčko smysl nemělo. Právní minimum stačí absolvovat jednou, podruhé už jsou vám některé věci jasnější, ale právnímu myšlení vás za rok samozřejmě stejně nikdo nenaučí a budete muset dál konzultovat s právníky a při práci dohledávat jak diví. A jestli do Brna nebo do Prahy? V Praze mi přijde, že mají zmáknutější témata přednášek, ostatně kurzy pořádají už přes dvacet let a určitě tam bude nějaká součinnost se soudními tlumočníky, případně Komorou. Když odhlédnu od tohoto, nevidím mezi kurzy v Praze a Brně rozdíl.

Edit 21. 7. 2016: Tady najdete obsah brněnského kurzu. Žádná změna oproti letošku nenastala.© 2013–2024
Eva Procházková / www.proeba.cz
všechna práva vyhrazena

Vytvořil Petr Bobák