česky-anglicky.cz

Jazykový blog Evy Procházkové Jsem překladatelka, korektorka a soudní tlumočnice a jazyk anglický a český jsou mým denním chlebem.

V tomto jazykovém okénku bych se s vámi ráda podělila o to, s čím se v práci setkávám, co mě zaráží, co se mi nezdá a co se mi naopak líbí a je třeba pochválit. Nechci působit jako arbitr správnosti, ostatně co je správné, najdete v nepřeberném množství jazykových příruček.

Cílem blogu není hodnotit a být nekolegiální. Spíš než dobře – špatně mám radši dvojice užitečné – neužitečné, funguje – nefunguje, dává – nedává smysl a tak přistupuji i k textům, které zde prezentuji. Vítejte.

profesionální překlady, korektury a tlumočení včetně soudního ověření

Nepěkná slovíčka: co znamená and/or?

24. 4. 2016  /  Eva Procházková

Určitě už jste někdy narazili na anglický spojovací výraz and/or. Co vlastně znamená? A je jeho ekvivalentem v češtině spojení a/nebo? S and/or to není tak snadné a tímto začínám rubriku, ve které se v jednotlivých příspěvcích podívám na zoubek nepěkným (protože ne jednoduchým) slovíčkům. Uvařte si kafe, bude to delší.

OED definuje spojení and/or takto: either or both of two stated possibilities, platí tedy A nebo B nebo oboje. Tedy: 

Feel free to discuss any of the above, and/or to ask questions about any of it.

znamená, že se o tom můžete pobavit nebo se na to dál vyptávat nebo oboje.

V běžné řeči je tedy situace vcelku nezáludná. Horší je, pokud spojení and/or užijete v právnickém textu. Jde o A nebo B nebo o oboje? Pokud se vás v pracovním dotazníku ptají: Can you work overtime and/or variable shifts?, a vy můžete pracovat přesčas, ale ne na směny, můžete si spojení and/or vyložit jako vylučovací nebo (protože to spojení to umožňuje: buď jedno, nebo druhé nebo taky oboje) a zaškrtnout ano. Jenže zaměstnavatel potřebuje člověka jak na přesčas, tak na směny, a při první možnosti, kdy zjistí, že odmítáte směny, vás vyhodí. Vy ho zažalujete a to vše kvůli zbytečnému užití spojení and/or (celý případ převzatý z výborné Garnerovy knihy Legal Writing in Plain English).

Názory se ale liší; pro některé anglosaské právníky a soudce je and/or středně velký hnus (zdroj):

The allure of brevity and the phony appearance of mathematical precision convince the lazy, the ignorant, and the harried that at one stroke and/or covers all the possibilities of both conjunctions.

Další svoje znechucení vyjadřují ještě silněji (zdroj, doporučuju přečíst celý článek i s diskusí):

I remain surprised at the number of intelligent, articulate, and well-read legal professionals who still use “and/or” in legal writing.

Jedna část výše jmenované Garnerovy knihy se dokonce jmenuje Replace and/or Wherever It Appears a Garner uvádí cenné příklady a komentáře, jak tento spojovací výraz v právnických textech nahradit.

Pokud to celé shrnu, v podstatě se anglosaští autoři shodují na tom, že spojení and/or je lepší se vyhnout, což dokládají mnoha soudními spory, které vznikly právě kvůli nejasnému významu tohoto spojení v právních textech, které by měly být jednoznačně interpretovatelné.

Jak ale přeložit and/or do češtiny, když už v nějakém textu je? Spojení a/nebo je divné, neústrojné, prostě ne – je to doslovný převod a překládá se smysl, ne slova. Jaký je smysl and/or? Jeden nebo druhý nebo oba zároveň. A tady se dostáváme k významu spojky nebo.

Ta může být vylučovacíKup chleba, nebo rohlíky (všimněte si interpunkce). Nastane tedy jen jedna situace: buď koupím jedno, nebo druhé. Nikdy se z obchodu nevrátím jak s rohlíky, tak s chlebem. Jenže vedle významu vylučovacího má spojka nebo i význam slučovací: věta Kup chleba nebo rohlíky (všimněte si interpunkce) totiž může znamenat kup jedno nebo druhé nebo oboje současně.

Nebo je totiž spojka potvůrka, posuďte sami výklad v IJP:

Typickými slučovacími spojkami jsou a, i: koupím jablka a (i) hrušky, tzn. obojí. Zvolíme-li však spojku nebo, o „čisté“ slučování nejde: nekoupíme oba druhy ovoce, ale pouze jeden. Pomocí spojky nebo vyjadřujeme volbu mezi dvěma eventualitami. Podstatné je, že eventuality jsou libovolně zaměnitelné a je lhostejno, která z nich bude platit, které dáme přednost (v konečném důsledku mohou nastat i obě).

Autoři píšou, že nekoupíme oba druhy zároveň. A pak do závorky dodají, že v konečném důsledku můžeme koupit oba. Jak potom funguje tato spojka v právních textech a jak je interpretována? Výborně to popsal v dizertační práci Špiruda, viz část o spojovacích výrazech. Ve zkratce: popřemýšlet, o jaký vztah se mezi pojmy / výroky spojenými pomocí nebo jedná:

  1. Disjunkce: A nebo B nebo oboje, tohle na and/or sedí;
  2. Exkluze: A, nebo B, nikdy současně, ale třeba ani jedno; tohle (tedy vylučovací nebo s čárkou) u výrazu and/or nepoužívat;
  3. Kontravalence: A, nebo B, nikdy současně, ale vždy aspoň jedno; toto (tedy opět vylučovací nebo s čárkou) u and/or nepoužívat.

Takto rozlišovat v užití spojky nebo doporučují i v metodologické pomůcce k Legaslativním pravidlům vlády ČR (takový tahák pro zákonodárce, jak psát právní předpisy). Pokud vám slučovací nebo jako převod spojení and/or nepřijde dostatečně jednoznačné, je možné použít spojení a eventuálně i, které zahrnuje možnost A i B i oboje současně. Ale jako vždy – popřemýšlet, co tím chtěl autor říct, hledat, zkoumat, pátrat. A pak až odevzdávat finální verzi.

P. S. Schválně si projděte kus Občanského zákoníku a zkoušejte si vyložit, v jakém významu se tam používá spojka nebo.© 2013–2024
Eva Procházková / www.proeba.cz
všechna práva vyhrazena

Vytvořil Petr Bobák