česky-anglicky.cz

Jazykový blog Evy Procházkové Jsem překladatelka, korektorka a soudní tlumočnice a jazyk anglický a český jsou mým denním chlebem.

V tomto jazykovém okénku bych se s vámi ráda podělila o to, s čím se v práci setkávám, co mě zaráží, co se mi nezdá a co se mi naopak líbí a je třeba pochválit. Nechci působit jako arbitr správnosti, ostatně co je správné, najdete v nepřeberném množství jazykových příruček.

Cílem blogu není hodnotit a být nekolegiální. Spíš než dobře – špatně mám radši dvojice užitečné – neužitečné, funguje – nefunguje, dává – nedává smysl a tak přistupuji i k textům, které zde prezentuji. Vítejte.

profesionální překlady, korektury a tlumočení včetně soudního ověření

Nepoužívejte SHALL

21. 7. 2017  /  Eva Procházková

V dnešní části seriálu Nepěkná slovíčka se podíváme na zoubek modálnímu slovesu shall, které rádi flákáme do právnických textů, aby to znělo víc právnicky. Ale pozor, jediné, čeho použitím shall docílíme, bude zamlžení významu.

Je v podstatě nemožné číst anglické právnické texty a nenarazit na shall. Jako překladatelé právnických textů do angličtiny (ano, i to se děje) pak máme tendenci používat to, co považujeme za atributy právnické angličtiny. A mezi ně shall rozhodně patří. Jenže jaký je vlastně význam tohoto nejpropíranějšího modálního slovesa?

Jedna z kapitol ve skvělé knize Legal Writing in Plain English od Bryana Garnera, editora Blackova právnického slovníku, se jmenuje Delete every shall. Důvod, který Garner udává k takto drastickému opatření, je následující: shall se používá ve významu must, may, willis. Interpretace modality (jde o zákaz? Příkaz? Povolení? Povinnost?) pak může vést k nejistotě, a to u právnických textů nikdo nechce (dle Garnera „Drafters use it mindlessly. Courts read it any which way“). V rámci kampaně Plain English, která se snaží o jasnou, srozumitelnou angličtinu v právních textech, akademici i praktici už léta horují pro to, aby se od užívání shall upustilo. A aby se nahrazovalo interpretačně jasnými ekvivalenty:

  1. Jde-li o vyjádření povinnosti, použijte have a duty, be obliged.
  2. Jde-li o prostý obsah práva, použijte prostý přítomný čas.
  3. Jde-li o dovolení, použijte may.
  4. Jde-li o zákaz fyzické osobě, použijte may not, jde-li o zákaz neživé osobě, použijte must not (blíže popsáno u Marty Chromé).
  5. Jde-li o odkaz do budoucnosti, použijte will.

A teď se schválně mrkneme na ofiko překlad NOZu z dílny Ministerstva spravedlnosti. Počet výskytů slovesa shall: 1688. Popořadě:

Other persons in a familial or similar relationship shall, with regard to each other, be considered to be close persons...

Spadá pod bod 2.

These conditions and limitations shall also apply to similar juridical acts...

Spadá bod bod 2.

A court shall, even of its own motion, declare the individual dead...

Bod 1 či 2 (velké téma, zda jde u přítomného času o povinnost či možnost).

K zamyšlení dávám odkaz na článek Kennetha Adamse, který upozorňuje na opodstatnění shall v určitém kontextu (při vyjádření povinnosti) a lobbuje za „disciplined use of shall“. 

 

 

 

 

 © 2013–2022
Eva Procházková / www.proeba.cz
všechna práva vyhrazena

Vytvořil Petr Bobák